Trang chủTác giảLiên hệ

Bài đăng của tác giả
1

Nguyễn Thượng Hiền

Machine Learning
Cập nhật kiến thức trong Machine learning
CNTT nói chung hay Machine Learning nói riêng luôn yêu cầu người theo đuổi nó khả năng thích nghi…
Nguyễn Thượng Hiền
June 07, 2021
4 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media