Trang chủTác giảLiên hệ

Bài đăng của tác giả
17

Phạm Ngọc Hoàng

General
Developer tản mạn bút ký: " Nguyên tắc làm việc nhóm"
"Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Nhóm không chỉ là nhóm làm việc, nhóm ở…
Phạm Ngọc Hoàng
June 09, 2021
3 min
Page 1 of 3
Next
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media