Trang chủTác giảLiên hệ

Bài đăng của tác giả
1

Trần Tuấn Anh

DevOps
Hướng dẫn quẩy CICD cho elastic beanstalk với bamboo
CICD là gì Hiểu nôm na là bạn push code lên git thì nó sẽ được tự động deploy lên server luôn theo…
Trần Tuấn Anh
December 14, 2021
2 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media