Trang chủTác giảLiên hệ

Bài đăng của tác giả
4

Vũ Ngọc Quân

Database
Thiết kế database
#Các bước thiết kế db phân tích yêu cầu Mô hình hoá dữ liệu (Mô hình thực thể liên kết) Thiết kế…
Vũ Ngọc Quân
August 09, 2021
3 min
Start up
Ước mơ Từ ngày học đại học mình đã mơ mở công ty để có thể kiếm nhiều tiền cho bản thân gia đinh,…
June 13, 2021
2 min
Cài đặt GO
Mở đầu Gần đây làm kgo gặp vấn đề, có hơn 1k users vào đồng thời server bị quá tải, check lại thì…
June 09, 2021
1 min
Laravel
Laravel notification
Mở đầu Khi code chức năng notification thường có mấy điểm chính sau hay phải làm List notification…
June 09, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media