Trang chủTác giảLiên hệ

Bài đăng của tác giả
5

Vũ Ngọc Quân

Database
Tối ưu truy vấn db
Nguyên tắc cơ bản Select trường tối thiểu cần dùng Index Khoá chính (Tự động được index ) Khoá ngoài…
Vũ Ngọc Quân
December 14, 2021
4 min
Start up
Ước mơ Từ ngày học đại học mình đã mơ mở công ty để có thể kiếm nhiều tiền cho bản thân gia đinh,…
June 13, 2021
2 min
Cài đặt GO
Mở đầu Gần đây làm kgo gặp vấn đề, có hơn 1k users vào đồng thời server bị quá tải, check lại thì…
June 09, 2021
1 min
Laravel
Laravel notification
Mở đầu Khi code chức năng notification thường có mấy điểm chính sau hay phải làm List notification…
June 09, 2021
1 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media