Trang chủTác giảLiên hệ

Cài đặt GO

By Vũ Ngọc Quân
Published in General
June 09, 2021
1 min read

Mở đầu

Gần đây làm kgo gặp vấn đề, có hơn 1k users vào đồng thời server bị quá tải, check lại thì thực tể tầm hơn 100 request đồng thời là đã chết rồi. Tất nhiên là nâng cấp infra thì có thể giải quyết được phần nào vấn đề nhưng sẽ tốn nhiều tiền. nghe nói Go chạy nhanh lắm lên cũng phải dần tìm hiểu thêm món này xem thế nào.

Cài đặt trên Ubuntu

Tải file trên Ubuntu:

  Giải nén:

  Thêm vào biến môi trường $HOME/.profile:

  Check lại xem thế nào:

Hello world

Tạo file helloworld.go

  Thực thi mã

Kết luận

Tới đây code ứng dụng chat trên GO chắc sẽ có nhiều cái để chia sẻ hơn. :)


Vũ Ngọc Quân

Related Posts

General
Xử lý Deadlocks
October 02, 2022
3 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media