Trang chủTác giảLiên hệ

Database
6

Database
Mô hình hoá dữ liệu là gì?
Mô hình hoá dữ liệu là gì? Tổng quan, Khái niệm cơ bản và các loại chi tiết Dữ liệu đang thay đổi…
Anonymous
September 24, 2022
8 min
Foreign Key
Foreign Key Là Gì? Một foreign key là một hoặc nhiều cột trong một bảng csdl quan hệ mà cung cấp…
September 06, 2022
5 min
Tối ưu truy vấn db
Nguyên tắc cơ bản Select trường tối thiểu cần dùng Index Khoá chính (Tự động được index ) Khoá ngoài…
December 14, 2021
4 min
Thiết kế database
#Các bước thiết kế db phân tích yêu cầu Mô hình hoá dữ liệu (Mô hình thực thể liên kết) Thiết kế…
August 09, 2021
3 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media