Trang chủTác giảLiên hệ

Database
3

Database
Tối ưu truy vấn db
Nguyên tắc cơ bản Select trường tối thiểu cần dùng Index Khoá chính (Tự động được index ) Khoá ngoài…
Vũ Ngọc Quân
December 14, 2021
4 min
Thiết kế database
#Các bước thiết kế db phân tích yêu cầu Mô hình hoá dữ liệu (Mô hình thực thể liên kết) Thiết kế…
August 09, 2021
3 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media