Trang chủTác giảLiên hệ

Compare AWS Services: Amazon S3 vs EBS vs EFS

By Nguyễn Huy Hoàng
Published in AWS
December 14, 2021
1 min read
S3EBSEFS
Type of storageObject storage. Bạn có thể lưu trữ hầu như mọi loại dữ liệu ở bất kỳ định dạng nàoLưu trữ mức khối (block level) liên tục cho các phiên bản EC2Lưu trữ tệp tuân thủ POSIX cho các phiên bản EC2
FeaturesCó thể truy cập từ bất kỳ đâu hoặc bất kỳ dịch vụ nào có quyền phù hợpMang lại hiệu suất cho các khối lượng công việc yêu cầu quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp nhất từ một phiên bản EC2 duy nhấtCó giao diện hệ thống tệp, ngữ nghĩa truy cập hệ thống tệp (chẳng hạn như tính nhất quán mạnh và khóa tệp) và bộ nhớ có thể truy cập đồng thời cho nhiều phiên bản EC2
Max Storage StyleGần như không giới hạn16 TiB cho một ổ đĩaKích thước hệ thống không giới hạn
Max File SizeCác đối tượng Amazon S3 riêng lẻ có thể có kích thước tối đa là 5 terabyteTương đương với kích thước tối đa của các ổ đĩa của bạn47.9 TiB cho một tệp duy nhất
LatencyThấp, cho các loại yêu cầu hỗn hợp và tích hợp với CloudFrontThấp nhất, nhất quán; Các kho lưu trữ được hỗ trợ bởi SSD bao gồm Provisioned IOPS SSD có hiệu suất cao nhất và General Purpose SSD cân bằng giữa giá cả và hiệu suấtThấp, nhất quán; sử dụng chế độ Max I/O để có hiệu suất cao hơn
ThroughputNhiều GB mỗi giây; hỗ trợ multi-part uploadỔ cứng HDD-backed bao gồm khối lượng công việc chuyên sâu về thông lượng và Cold HDD cho dữ liệu được truy cập ít thường xuyên hơnHơn 10 GB mỗi giây. Chế độ Bursting Throughput thay đổi tỷ lệ với kích thước của hệ thống tệp. Chế độ Provisioned throughput cung cấp thông lượng chuyên dụng cao hơn bustring throughput
DurabilityĐược lưu trữ dự phòng trên nhiều AZ; 99.999999999% durabilityĐược lưu trữ trong một AZ duy nhấtĐược lưu trữ dự phòng trên nhiều AZ
Availability- S3 Standard: 99.99% availability
- S3 Standard-IA: 99.9% availability
- S3 One Zone-IA: 99.5% availability
- S3 Intelligent Tiering: 99.9% availability
99.999% availability99.9% SLA (Sevice Level Agreement)
ScalabilityKhả năng mở rộng caoTăng/giảm kích thước bộ nhớ của bạn theo cách thủ công. Đính kèm và tách rời các volume vào và từ phiên bản EC2 của bạn để chia tỷ lệHệ thống tệp EFS có tính đàn hồi và tự động phát triển và thu nhỏ khi bạn thêm và xóa tệp
Data AccessingMột đến hàng triệu kết nối qua wed; S3 cung cấp giao diện dịch vụ web RESTPhiên bản EC2 duy nhất trong một AZ
Amazon EBS Multi-Attach có thể attach một Provisioned IOPS SSD duy nhất (io1 hoặc io2) cho tối đa 16 phiên bản dựa trên Nitro trong cùng AZ
Một đến hàng nghìn phiên bản EC2 hoặc máy chủ tại chỗ, từ nhiều AZ, khu vực, VPC và tài khoản đồng thời
Access ControlSử dụng bucket policies và IAM user policies. Có cài đặt Block Public Access để giúp quản lý quyền truy cập công khai vào tài nguyên.IAM Policies, Roles và Security GroupsChỉ các tài nguyên có thể truy cập điểm cuối trong VPC của bạn, được gọi là mục tiêu gắn kết, mới có thể truy cập vào hệ thống tệp của bạn; Người dùng tuân thủ POSIX và quyền level group
Encryption MethodsHỗ trợ SSL endpoints bằng giao thức HTTPS, Mã hóa phía máy khách và phía máy chủ (SSE-S3, SSE-C, SSE - KMS)Mã hóa cả data-at-rest và data-in-transit thông qua mã hóa EBS sử dụng AWS KMS CMKMã hóa cả data-at-rest và data-in-transit: Mã hóa data-at-rest sử dụng AWS KMS. Mã hóa data-in-transit sử dụng TLS
Backup and RestorationSử dụng versioning hoặc cross-region replicationTất cả các loại EBS volume đều cung cấp khả năng snapshot bền bỉSao chép EFS sang EFS khác thông qua các công cụ của bên thứ ba hoặc AWS DataSync
PricingGiá thanh toán dựa trên vị trí bucket của bạn. Bạn sẽ nhận được giá càng rẻ khi sử dụng càng nhiều dung lượng lưu trữ S3Bạn sẽ trả cho mỗi Gb-month dung lượng được cấp phép, provisioned IOPS-month, GB-month của dữ liệu snapshot lưu trữ trên S3Bạn phải trả nhiều hơn dung lượng lưu trữ hệ thống tệp được sử dụng mỗi tháng. Khi sử dụng chế độ Provisioned Throughput, bạn phải trả cho thông lượng mà bạn cung cấp mỗi tháng
Use CasesWeb server và quản lý nội dung, phương tiện giải trí, sao lưu, phân tích dữ liệu lớn, data lakeBoot volumes, cơ sở dữ liệu giao dịch và NoSQL, data warehousing & ETLWeb server và quản lý nội dung, ứng dụng doanh nghiệp, phương tiện giải trí, thư mục gia đình, sao lưu cơ sở dữ liệu, công cụ dành cho nhà phát triển, container storage, phân tích dữ liệu lớn
Service endpointCó thể được truy cập bên trong và bên ngoài VPC (thông qua S3 bucket URL)Được truy cập trong VPC của một chủ thểĐược truy cập trong VPC của một chủ thể

Additional notes

 • S3 rẻ hơn EBS và EFS về chi phí lưu trữ thuần túy
 • EBS và EFS có hiệu năng cao hơn S3
 • EBS được sử dụng làm volumes cho EC2 instances
 • S3 không có hệ thống phân cấp (môi trường phẳng) cho các tệp như EFS
 • S3 có tính năng truy vấn tích hợp
 • S3 cung cấp tính nhất quán mạnh mẽ cho tất cả các loại request

Ref

 • https://tutorialsdojo.com/amazon-s3-vs-ebs-vs-efs/

Tags

AWS
Khóa học AWS cơ bản

Nguyễn Huy Hoàng

Developer

Related Posts

AWS SAP - Security - KMS & CloudHSM
December 14, 2021
12 min

Compare AWS Services: Amazon S3 vs EBS vs EFS

Published in AWS
December 14, 2021
1 min read
S3EBSEFS
Type of storageObject storage. Bạn có thể lưu trữ hầu như mọi loại dữ liệu ở bất kỳ định dạng nàoLưu trữ mức khối (block level) liên tục cho các phiên bản EC2Lưu trữ tệp tuân thủ POSIX cho các phiên bản EC2
FeaturesCó thể truy cập từ bất kỳ đâu hoặc bất kỳ dịch vụ nào có quyền phù hợpMang lại hiệu suất cho các khối lượng công việc yêu cầu quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp nhất từ một phiên bản EC2 duy nhấtCó giao diện hệ thống tệp, ngữ nghĩa truy cập hệ thống tệp (chẳng hạn như tính nhất quán mạnh và khóa tệp) và bộ nhớ có thể truy cập đồng thời cho nhiều phiên bản EC2
Max Storage StyleGần như không giới hạn16 TiB cho một ổ đĩaKích thước hệ thống không giới hạn
Max File SizeCác đối tượng Amazon S3 riêng lẻ có thể có kích thước tối đa là 5 terabyteTương đương với kích thước tối đa của các ổ đĩa của bạn47.9 TiB cho một tệp duy nhất
LatencyThấp, cho các loại yêu cầu hỗn hợp và tích hợp với CloudFrontThấp nhất, nhất quán; Các kho lưu trữ được hỗ trợ bởi SSD bao gồm Provisioned IOPS SSD có hiệu suất cao nhất và General Purpose SSD cân bằng giữa giá cả và hiệu suấtThấp, nhất quán; sử dụng chế độ Max I/O để có hiệu suất cao hơn
ThroughputNhiều GB mỗi giây; hỗ trợ multi-part uploadỔ cứng HDD-backed bao gồm khối lượng công việc chuyên sâu về thông lượng và Cold HDD cho dữ liệu được truy cập ít thường xuyên hơnHơn 10 GB mỗi giây. Chế độ Bursting Throughput thay đổi tỷ lệ với kích thước của hệ thống tệp. Chế độ Provisioned throughput cung cấp thông lượng chuyên dụng cao hơn bustring throughput
DurabilityĐược lưu trữ dự phòng trên nhiều AZ; 99.999999999% durabilityĐược lưu trữ trong một AZ duy nhấtĐược lưu trữ dự phòng trên nhiều AZ
Availability- S3 Standard: 99.99% availability
- S3 Standard-IA: 99.9% availability
- S3 One Zone-IA: 99.5% availability
- S3 Intelligent Tiering: 99.9% availability
99.999% availability99.9% SLA (Sevice Level Agreement)
ScalabilityKhả năng mở rộng caoTăng/giảm kích thước bộ nhớ của bạn theo cách thủ công. Đính kèm và tách rời các volume vào và từ phiên bản EC2 của bạn để chia tỷ lệHệ thống tệp EFS có tính đàn hồi và tự động phát triển và thu nhỏ khi bạn thêm và xóa tệp
Data AccessingMột đến hàng triệu kết nối qua wed; S3 cung cấp giao diện dịch vụ web RESTPhiên bản EC2 duy nhất trong một AZ
Amazon EBS Multi-Attach có thể attach một Provisioned IOPS SSD duy nhất (io1 hoặc io2) cho tối đa 16 phiên bản dựa trên Nitro trong cùng AZ
Một đến hàng nghìn phiên bản EC2 hoặc máy chủ tại chỗ, từ nhiều AZ, khu vực, VPC và tài khoản đồng thời
Access ControlSử dụng bucket policies và IAM user policies. Có cài đặt Block Public Access để giúp quản lý quyền truy cập công khai vào tài nguyên.IAM Policies, Roles và Security GroupsChỉ các tài nguyên có thể truy cập điểm cuối trong VPC của bạn, được gọi là mục tiêu gắn kết, mới có thể truy cập vào hệ thống tệp của bạn; Người dùng tuân thủ POSIX và quyền level group
Encryption MethodsHỗ trợ SSL endpoints bằng giao thức HTTPS, Mã hóa phía máy khách và phía máy chủ (SSE-S3, SSE-C, SSE - KMS)Mã hóa cả data-at-rest và data-in-transit thông qua mã hóa EBS sử dụng AWS KMS CMKMã hóa cả data-at-rest và data-in-transit: Mã hóa data-at-rest sử dụng AWS KMS. Mã hóa data-in-transit sử dụng TLS
Backup and RestorationSử dụng versioning hoặc cross-region replicationTất cả các loại EBS volume đều cung cấp khả năng snapshot bền bỉSao chép EFS sang EFS khác thông qua các công cụ của bên thứ ba hoặc AWS DataSync
PricingGiá thanh toán dựa trên vị trí bucket của bạn. Bạn sẽ nhận được giá càng rẻ khi sử dụng càng nhiều dung lượng lưu trữ S3Bạn sẽ trả cho mỗi Gb-month dung lượng được cấp phép, provisioned IOPS-month, GB-month của dữ liệu snapshot lưu trữ trên S3Bạn phải trả nhiều hơn dung lượng lưu trữ hệ thống tệp được sử dụng mỗi tháng. Khi sử dụng chế độ Provisioned Throughput, bạn phải trả cho thông lượng mà bạn cung cấp mỗi tháng
Use CasesWeb server và quản lý nội dung, phương tiện giải trí, sao lưu, phân tích dữ liệu lớn, data lakeBoot volumes, cơ sở dữ liệu giao dịch và NoSQL, data warehousing & ETLWeb server và quản lý nội dung, ứng dụng doanh nghiệp, phương tiện giải trí, thư mục gia đình, sao lưu cơ sở dữ liệu, công cụ dành cho nhà phát triển, container storage, phân tích dữ liệu lớn
Service endpointCó thể được truy cập bên trong và bên ngoài VPC (thông qua S3 bucket URL)Được truy cập trong VPC của một chủ thểĐược truy cập trong VPC của một chủ thể

Additional notes

 • S3 rẻ hơn EBS và EFS về chi phí lưu trữ thuần túy
 • EBS và EFS có hiệu năng cao hơn S3
 • EBS được sử dụng làm volumes cho EC2 instances
 • S3 không có hệ thống phân cấp (môi trường phẳng) cho các tệp như EFS
 • S3 có tính năng truy vấn tích hợp
 • S3 cung cấp tính nhất quán mạnh mẽ cho tất cả các loại request

Ref


Tags

© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media