Trang chủTác giảLiên hệ

Compare AWS Services: AWS Storage Gateway Type: File Gateway, Volume Gateway và Tape Gateway

By Nguyễn Huy Hoàng
Published in AWS
December 14, 2021
10 min read

AWS Storage Gateway là một tập hợp các dịch vụ đám mây lai cung cấp cho bạn quyền truy cập tại chỗ vào bộ lưu trữ đám mây gần như là không giới hạn. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để tích hợp bộ lưu trữ của AWS Cloud với khối lượng công việc tại chỗ hiện có, qua đó có thể đơn giản hóa việc quản lý lưu trữ và giảm chi phí trong những trường hợp sử dụng chính của bộ lưu trữ đám mây lai. Những trường hợp này bao gồm việc di chuyển các bản sao lưu lên đám mây bằng cách chia sẻ tệp tại chỗ với sự hỗ trợ của bộ lưu trữ đám mây và cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp trên AWS cho các ứng dụng tại chỗ. alt text Để hỗ trợ những trường hợp sử dụng này, Storage Gateway cung cấp ba loại cổng khác nhau: File Gateway, Tape GatewayVolume Gateway

 • Truy cập độ trễ thấp cho các ứng dụng tại chỗ đến đám mây (File Gateway): Storage Gateway cho phép các ứng dụng tại chỗ sử dụng lưu trữ trên đám mây bằng cách cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp qua các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn. Bộ nhớ cache cục bộ lưu trữ dữ liệu được sử dụng gần đây nhất ngay tại chỗ; đám mây cung cấp khả năng thay đổi quy mô cùng khả năng bảo vệ dữ liệu, độ bền, tính sẵn sàng, tính bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Storage Gateway là bước đầu tiên đơn giản tiến đến đám mây và được thiết kế để dễ triển khai, dễ kích hoạt và dễ dàng để các ứng dụng của bạn truy cập.
 • Sử dụng chia sẻ tệp tại chỗ được lưu trữ đám mây hỗ trợ (Amazon FSx File Gateway): Amazon FSx File Gateway giúp bạn truy cập vào các chia sẻ tệp được đám mây hỗ trợ, được quản lý toàn phần ngay tại chỗ, giảm chi phí lưu trữ dữ liệu cục bộ và tăng thêm sự linh hoạt cho bạn bằng cách cho phép bạn truy cập dữ liệu của mình trên đám mây. Gần như tất cả các doanh nghiệp, bất kể ngành nào, đều phải lưu trữ tệp, cho dù chúng là chia sẻ tệp của người dùng, nội dung phương tiện hoặc bộ dữ liệu ứng dụng. Việc quản lý và thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng tại chỗ thường rất nặng nề và tốn kém, đòi hỏi phải thay mới phần cứng, mở rộng và cấp phép phần mềm, vốn gây tốn kém chi phí. Amazon FSx File Gateway giúp giảm chi phí tại chỗ và gánh nặng phần cứng vật lý, cho bạn thêm tự do để đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp.
 • Di chuyển các bản sao lưu lên đám mây (Tape Gateway | Amazon S3 File Gateaway):
  • Storage Gateway cho phép bạn lưu trữ các bản sao lưu trên đám mây một cách an toàn và dễ dàng, bao gồm sao lưu cơ sở dữ liệu, sao lưu chia sẻ tệp, lưu trữ băng từ, v.v.
  • Tape Gateway cung cấp một thư viện băng từ ảo (Virtual Tape Library - VTL), với mỗi băng từ ảo được lưu trữ trong Amazon S3 và hỗ trợ tất cả các ứng dụng sao lưu chính. Cổng kết nối băng từ được thiết kế để trở thành giải pháp thay thế drop-in liền mạch cho cơ sở hạ tầng băng từ vật lý hiện có của bạn. Khi bạn không còn cần truy cập ngay lập tức hoặc thường xuyên vào dữ liệu chứa trên băng từ ảo, ứng dụng sao lưu sẽ lưu trữ lại. Dữ liệu của bạn đi từ thư viện băng từ ảo vào Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive, nhờ đó giảm thêm chi phí lưu trữ. Cổng kết nối tệp cung cấp cho bạn một cách kết nối với đám mây liền mạch để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng và sao lưu dữ liệu dưới dạng đối tượng lâu dài trên kho lưu trữ đám mây của Amazon S3.
  • Đối với bản sao lưu và nội dung lưu trữ theo tệp, Amazon S3 File Gateway cung cấp cho bạn một cách kết nối với đám mây liền mạch để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng, truy cập vào nội dung phân tích và bộ dữ liệu máy học, cũng như sao lưu dữ liệu dưới dạng đối tượng trên kho lưu trữ đám mây của Amazon S3.
 • Bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa (Volume Gateway): Với cấu hình Volume Gateway, bạn có thể thực hiện bản kết xuất nhanh các ổ đĩa cục bộ của bạn rồi lưu các bản này lên Amazon EBS. Bạn có thể dùng các bản kết xuất nhanh đó làm điểm bắt đầu để tạo ổ đĩa Amazon EBS rồi gắn vào phiên bản Amazon EC2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa ở cơ sở cục bộ, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng của mình trên đám mây hoặc ở trung tâm dữ liệu khác rồi khôi phục bản kết xuất nhanh để tiến hành sao lưu và hoạt động.

File Gateway

Amazon S3 File Gateway

Amazon S3 File Gateway cung cấp một cách kết nối liền mạch với cloud để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng và sao lưu hình ảnh dưới dạng các đối tượng lâu bền trong bộ lưu trữ đám mây của Amazon S3. Amazon S3 File Gateway cung cấp quyền truy cập dựa trên SMB hoặc NFS vào dữ liệu trong Amazon S3 với bộ nhớ đệm cục bộ. Nó có thể được sử dụng cho các ứng dụng tại chỗ chuyên sâu về dữ liệu dựa trên Amazon EC2 cần quyền truy cập giao thức tệp để lưu trữ đối tượng S3. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/c0d9/dbc1/Screenshot from 2021-10-28 16-13-16.png)

Amazon FSx File Gateway

Amazon FSx File Gateway tối ưu hóa quyền truy cập on-premise để chia sẻ tệp được quản lý đầy đủ, có độ tin cậy cao trong Amazon FSx dành cho Windows File Server. Khách hàng có dữ liệu tệp hoặc dữ liệu phi cấu trúc, cho dù từ chia sẻ nhóm dựa trên SMB hay các ứng dụng kinh doanh, có thể yêu cầu quyền truy cập on-premise để đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp. Amazon FSx File Gateway giúp đẩy nhanh quá trình di chuyển bộ nhớ dựa trên tệp của bạn sang đám mây để mang lại hiệu suất nhanh hơn, cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu và giảm chi phí.

Amazon FSx for Windows File Server

• Amazon FSx cho Windows File Server là một bộ lưu trữ tệp được quản lý hoàn toàn, có thể mở rộng và có thể truy cập qua giao thức SMB. • Do được xây dựng trên Windows Server nên nó hỗ trợ các tính năng quản trị như hạn ngạch người dùng, khôi phục tệp người dùng cuối và tích hợp Microsoft Active Directory. • FSx cho WFS có thể truy cập được từ các phiên bản và thiết bị máy tính Windows, Linux và MacOS. Hàng nghìn phiên bản và thiết bị máy tính có thể truy cập đồng thời vào hệ thống tệp. • FSx cho WFS có thể kết nối hệ thống tệp của bạn với các phiên bản Amazon EC2, Amazon ECS, VMware Cloud trên AWS, Amazon WorkSpaces và Amazon AppStream 2.0. • Mọi file hệ thống đều đi kèm với một phần file chia sẻ Windows mặc định, được đặt tên là “share”. • Các trường hợp sử dụng phổ biến cho FSx cho WFS bao gồm CRM, ERP, các ứng dụng .NET hoặc tùy chỉnh, thư mục gia đình, phân tích dữ liệu, luồng công việc truyền thông và giải trí, môi trường xây dựng phần mềm và Microsoft SQL Server. • Bạn có thể truy cập hệ thống tệp FSx từ môi trường tại chỗ bằng kết nối AWS Direct Connect hoặc AWS VPN giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC của bạn. • Bạn có thể chọn loại lưu trữ cho hệ thống tệp của mình: bộ lưu trữ SSD cho khối lượng công việc nhạy cảm với độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu mức IOPS / thông lượng cao nhất. Bộ nhớ HDD dành cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng, không nhạy cảm với độ trễ. • Mọi hệ thống tệp FSx cho WFS đều có dung lượng thông lượng mà bạn xác định khi hệ thống tệp được tạo và bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. • Mỗi hệ thống tệp Windows File Server có thể lưu trữ tối đa 64 TB dữ liệu. Bạn chỉ có thể tăng dung lượng lưu trữ theo cách thủ công. • Hệ thống tệp của bạn có thể được triển khai ở nhiều AZ hoặc chỉ một AZ duy nhất. Hệ thống tệp đa AZ cung cấp chuyển đổi dự phòng tự động. • FSx cho Windows File Server luôn mã hóa dữ liệu hệ thống tệp của bạn và các bản sao lưu của bạn ở trạng thái nghỉ bằng các khóa bạn quản lý thông qua AWS KMS. Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền sử dụng khóa phiên của SMB Kerberos. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/11b3/5409/Screenshot from 2021-11-09 14-38-02.png)

Amazon FSx for Lustre

• Amazon FSx cho Lustre là hệ thống tệp không máy chủ chạy trên Lustre - một hệ thống tệp mã nguồn mở, hiệu suất cao. • Hệ thống tệp Lustre được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ nhanh. Hệ thống tệp FSx cho Lustre có thể mở rộng tới hàng trăm GB/s thông lượng và hàng triệu IOPS. FSx cho Lustre cũng hỗ trợ truy cập đồng thời vào cùng một tệp hoặc thư mục từ hàng nghìn các trường hợp máy tính. • Không giống như EFS, dung lượng lưu trữ cần được tăng theo cách thủ công và chỉ sáu giờ một lần, bạn mới có thể làm như vậy. • Amazon FSx cho Lustre cũng tích hợp với Amazon S3, cho phép bạn xử lý các tập dữ liệu đám mây với hệ thống tệp hiệu suất cao Luster. • Các trường hợp sử dụng phổ biến cho Lustre bao gồm học máy, tính toán hiệu suất cao (HPC), xử lý video, mô hình hóa tài chính, giải trình tự bộ gen và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). • FSx cho Lustre chỉ có thể được sử dụng bởi các phiên bản dựa trên Linux. Để truy cập hệ thống tệp của bạn, trước tiên bạn cài đặt ứng dụng khách Lustre nguồn mở trên phiên bản đó. Sau đó, bạn gắn kết hệ thống tệp của mình bằng các lệnh Linux tiêu chuẩn. Hệ thống tệp Lustre cũng có thể được được sử dụng với Amazon EKS và AWS Batch. • FSx cho Lustre cung cấp hai tùy chọn triển khai:

• Bạn có thể chọn loại lưu trữ cho hệ thống tệp của mình: bộ lưu trữ SSD cho khối lượng công việc nhạy cảm với độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu mức IOPS / thông lượng cao nhất. Bộ nhớ HDD dành cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng không nhạy cảm với độ trễ. • FSx for Lustre luôn mã hóa dữ liệu hệ thống tệp của bạn và các bản sao lưu của bạn ở trạng thái nghỉ bằng cách sử dụng các khóa bạn quản lý thông qua AWS KMS. FSx mã hóa dữ liệu chuyển tiếp khi được truy cập từ các phiên bản EC2 được hỗ trợ. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/212f/9435/Screenshot from 2021-11-09 15-04-37.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3472/4d3d/Screenshot from 2021-11-09 15-06-38.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/9756/5ec3/Screenshot from 2021-11-09 15-06-51.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/b045/4176/Screenshot from 2021-11-09 15-07-22.png)

Volume Gateway

alt text

 • Volume Gateway là một block storage volumes cloud-backed iSCSI cho các ứng dụng tại chỗ của bạn.
 • Volume Gateway lưu trữ và quản lý dữ liệu on-premise trên Amazon S3 thay bạn với cả cached mode và stored mode. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/eba1/a147/Screenshot from 2021-10-28 16-21-11.png)
 • Ở chế độ cached Volume Gateway, dữ liệu chính của bạn được lưu trữ trong Amazon S3, đồng thời giữ lại dữ liệu thường xuyên được truy cập cục bộ trong bộ nhớ cache để truy cập với độ trễ thấp. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3c94/bfef/Screenshot from 2021-10-28 16-22-34.png)
 • Ở chế độ stored Volume Gateway, dữ liệu chính của bạn được lưu trữ cục bộ và toàn bộ tập dữ liệu của bạn có sẵn để truy cập độ trễ thấp tại chỗ trong khi cũng được sao lưu không đồng bộ vào Amazon S3. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3d62/7921/Screenshot from 2021-10-28 16-21-56.png)
 • Ở cả hai chế độ, bạn có thể sao lưu các tập của mình theo thời gian bằng AWS Backup, được lưu trữ trong AWS dưới dạng Amazon EBS Snapshot. Sử dụng Amazon EBS Snapshot cho phép bạn tạo phiên bản tiết kiệm dung lượng sao chép các ổ đĩa của bạn để bảo vệ dữ liệu, khôi phục, di chuyển và các nhu cầu về dữ liệu sao chép khác.

Tape Gateway

alt text Tape Gateway cho phép bạn thay thế việc sử dụng băng từ vật lý tại cơ sở bằng băng từ ảo trong AWS mà không thay đổi quy trình sao lưu hiện có. Tape Gateway hỗ trợ tất cả các ứng dụng sao lưu hàng đầu và lưu các băng từ ảo tại cơ sở để truy cập dữ liệu với độ trễ thấp. Tape Gateway mã hóa dữ liệu giữa gateway và AWS để truyền dữ liệu an toàn, đồng thời nén dữ liệu và chuyển đổi băng từ ảo giữa Amazon S3 và Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive, để giảm thiểu chi phí lưu trữ. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/9e57/c374/Screenshot from 2021-10-28 16-23-22.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/339b/1bc3/Screenshot from 2021-10-28 16-23-49.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/261b/dd38/Screenshot from 2021-10-28 16-24-19.png)

Ref


Tags

AWS
Khóa học AWS cơ bản

Nguyễn Huy Hoàng

Developer

Related Posts

AWS SAP - Security - KMS & CloudHSM
December 14, 2021
12 min

Compare AWS Services: AWS Storage Gateway Type: File Gateway, Volume Gateway và Tape Gateway

Published in AWS
December 14, 2021
10 min read

AWS Storage Gateway là một tập hợp các dịch vụ đám mây lai cung cấp cho bạn quyền truy cập tại chỗ vào bộ lưu trữ đám mây gần như là không giới hạn. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để tích hợp bộ lưu trữ của AWS Cloud với khối lượng công việc tại chỗ hiện có, qua đó có thể đơn giản hóa việc quản lý lưu trữ và giảm chi phí trong những trường hợp sử dụng chính của bộ lưu trữ đám mây lai. Những trường hợp này bao gồm việc di chuyển các bản sao lưu lên đám mây bằng cách chia sẻ tệp tại chỗ với sự hỗ trợ của bộ lưu trữ đám mây và cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp trên AWS cho các ứng dụng tại chỗ. alt text Để hỗ trợ những trường hợp sử dụng này, Storage Gateway cung cấp ba loại cổng khác nhau: File Gateway, Tape GatewayVolume Gateway

 • Truy cập độ trễ thấp cho các ứng dụng tại chỗ đến đám mây (File Gateway): Storage Gateway cho phép các ứng dụng tại chỗ sử dụng lưu trữ trên đám mây bằng cách cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp qua các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn. Bộ nhớ cache cục bộ lưu trữ dữ liệu được sử dụng gần đây nhất ngay tại chỗ; đám mây cung cấp khả năng thay đổi quy mô cùng khả năng bảo vệ dữ liệu, độ bền, tính sẵn sàng, tính bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Storage Gateway là bước đầu tiên đơn giản tiến đến đám mây và được thiết kế để dễ triển khai, dễ kích hoạt và dễ dàng để các ứng dụng của bạn truy cập.
 • Sử dụng chia sẻ tệp tại chỗ được lưu trữ đám mây hỗ trợ (Amazon FSx File Gateway): Amazon FSx File Gateway giúp bạn truy cập vào các chia sẻ tệp được đám mây hỗ trợ, được quản lý toàn phần ngay tại chỗ, giảm chi phí lưu trữ dữ liệu cục bộ và tăng thêm sự linh hoạt cho bạn bằng cách cho phép bạn truy cập dữ liệu của mình trên đám mây. Gần như tất cả các doanh nghiệp, bất kể ngành nào, đều phải lưu trữ tệp, cho dù chúng là chia sẻ tệp của người dùng, nội dung phương tiện hoặc bộ dữ liệu ứng dụng. Việc quản lý và thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng tại chỗ thường rất nặng nề và tốn kém, đòi hỏi phải thay mới phần cứng, mở rộng và cấp phép phần mềm, vốn gây tốn kém chi phí. Amazon FSx File Gateway giúp giảm chi phí tại chỗ và gánh nặng phần cứng vật lý, cho bạn thêm tự do để đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp.
 • Di chuyển các bản sao lưu lên đám mây (Tape Gateway | Amazon S3 File Gateaway):
  • Storage Gateway cho phép bạn lưu trữ các bản sao lưu trên đám mây một cách an toàn và dễ dàng, bao gồm sao lưu cơ sở dữ liệu, sao lưu chia sẻ tệp, lưu trữ băng từ, v.v.
  • Tape Gateway cung cấp một thư viện băng từ ảo (Virtual Tape Library - VTL), với mỗi băng từ ảo được lưu trữ trong Amazon S3 và hỗ trợ tất cả các ứng dụng sao lưu chính. Cổng kết nối băng từ được thiết kế để trở thành giải pháp thay thế drop-in liền mạch cho cơ sở hạ tầng băng từ vật lý hiện có của bạn. Khi bạn không còn cần truy cập ngay lập tức hoặc thường xuyên vào dữ liệu chứa trên băng từ ảo, ứng dụng sao lưu sẽ lưu trữ lại. Dữ liệu của bạn đi từ thư viện băng từ ảo vào Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive, nhờ đó giảm thêm chi phí lưu trữ. Cổng kết nối tệp cung cấp cho bạn một cách kết nối với đám mây liền mạch để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng và sao lưu dữ liệu dưới dạng đối tượng lâu dài trên kho lưu trữ đám mây của Amazon S3.
  • Đối với bản sao lưu và nội dung lưu trữ theo tệp, Amazon S3 File Gateway cung cấp cho bạn một cách kết nối với đám mây liền mạch để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng, truy cập vào nội dung phân tích và bộ dữ liệu máy học, cũng như sao lưu dữ liệu dưới dạng đối tượng trên kho lưu trữ đám mây của Amazon S3.
 • Bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa (Volume Gateway): Với cấu hình Volume Gateway, bạn có thể thực hiện bản kết xuất nhanh các ổ đĩa cục bộ của bạn rồi lưu các bản này lên Amazon EBS. Bạn có thể dùng các bản kết xuất nhanh đó làm điểm bắt đầu để tạo ổ đĩa Amazon EBS rồi gắn vào phiên bản Amazon EC2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa ở cơ sở cục bộ, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng của mình trên đám mây hoặc ở trung tâm dữ liệu khác rồi khôi phục bản kết xuất nhanh để tiến hành sao lưu và hoạt động.

File Gateway

Amazon S3 File Gateway

Amazon S3 File Gateway cung cấp một cách kết nối liền mạch với cloud để lưu trữ các tệp dữ liệu ứng dụng và sao lưu hình ảnh dưới dạng các đối tượng lâu bền trong bộ lưu trữ đám mây của Amazon S3. Amazon S3 File Gateway cung cấp quyền truy cập dựa trên SMB hoặc NFS vào dữ liệu trong Amazon S3 với bộ nhớ đệm cục bộ. Nó có thể được sử dụng cho các ứng dụng tại chỗ chuyên sâu về dữ liệu dựa trên Amazon EC2 cần quyền truy cập giao thức tệp để lưu trữ đối tượng S3. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/c0d9/dbc1/Screenshot from 2021-10-28 16-13-16.png)

Amazon FSx File Gateway

Amazon FSx File Gateway tối ưu hóa quyền truy cập on-premise để chia sẻ tệp được quản lý đầy đủ, có độ tin cậy cao trong Amazon FSx dành cho Windows File Server. Khách hàng có dữ liệu tệp hoặc dữ liệu phi cấu trúc, cho dù từ chia sẻ nhóm dựa trên SMB hay các ứng dụng kinh doanh, có thể yêu cầu quyền truy cập on-premise để đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp. Amazon FSx File Gateway giúp đẩy nhanh quá trình di chuyển bộ nhớ dựa trên tệp của bạn sang đám mây để mang lại hiệu suất nhanh hơn, cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu và giảm chi phí.

Amazon FSx for Windows File Server

• Amazon FSx cho Windows File Server là một bộ lưu trữ tệp được quản lý hoàn toàn, có thể mở rộng và có thể truy cập qua giao thức SMB. • Do được xây dựng trên Windows Server nên nó hỗ trợ các tính năng quản trị như hạn ngạch người dùng, khôi phục tệp người dùng cuối và tích hợp Microsoft Active Directory. • FSx cho WFS có thể truy cập được từ các phiên bản và thiết bị máy tính Windows, Linux và MacOS. Hàng nghìn phiên bản và thiết bị máy tính có thể truy cập đồng thời vào hệ thống tệp. • FSx cho WFS có thể kết nối hệ thống tệp của bạn với các phiên bản Amazon EC2, Amazon ECS, VMware Cloud trên AWS, Amazon WorkSpaces và Amazon AppStream 2.0. • Mọi file hệ thống đều đi kèm với một phần file chia sẻ Windows mặc định, được đặt tên là “share”. • Các trường hợp sử dụng phổ biến cho FSx cho WFS bao gồm CRM, ERP, các ứng dụng .NET hoặc tùy chỉnh, thư mục gia đình, phân tích dữ liệu, luồng công việc truyền thông và giải trí, môi trường xây dựng phần mềm và Microsoft SQL Server. • Bạn có thể truy cập hệ thống tệp FSx từ môi trường tại chỗ bằng kết nối AWS Direct Connect hoặc AWS VPN giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC của bạn. • Bạn có thể chọn loại lưu trữ cho hệ thống tệp của mình: bộ lưu trữ SSD cho khối lượng công việc nhạy cảm với độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu mức IOPS / thông lượng cao nhất. Bộ nhớ HDD dành cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng, không nhạy cảm với độ trễ. • Mọi hệ thống tệp FSx cho WFS đều có dung lượng thông lượng mà bạn xác định khi hệ thống tệp được tạo và bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. • Mỗi hệ thống tệp Windows File Server có thể lưu trữ tối đa 64 TB dữ liệu. Bạn chỉ có thể tăng dung lượng lưu trữ theo cách thủ công. • Hệ thống tệp của bạn có thể được triển khai ở nhiều AZ hoặc chỉ một AZ duy nhất. Hệ thống tệp đa AZ cung cấp chuyển đổi dự phòng tự động. • FSx cho Windows File Server luôn mã hóa dữ liệu hệ thống tệp của bạn và các bản sao lưu của bạn ở trạng thái nghỉ bằng các khóa bạn quản lý thông qua AWS KMS. Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền sử dụng khóa phiên của SMB Kerberos. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/11b3/5409/Screenshot from 2021-11-09 14-38-02.png)

Amazon FSx for Lustre

• Amazon FSx cho Lustre là hệ thống tệp không máy chủ chạy trên Lustre - một hệ thống tệp mã nguồn mở, hiệu suất cao. • Hệ thống tệp Lustre được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ nhanh. Hệ thống tệp FSx cho Lustre có thể mở rộng tới hàng trăm GB/s thông lượng và hàng triệu IOPS. FSx cho Lustre cũng hỗ trợ truy cập đồng thời vào cùng một tệp hoặc thư mục từ hàng nghìn các trường hợp máy tính. • Không giống như EFS, dung lượng lưu trữ cần được tăng theo cách thủ công và chỉ sáu giờ một lần, bạn mới có thể làm như vậy. • Amazon FSx cho Lustre cũng tích hợp với Amazon S3, cho phép bạn xử lý các tập dữ liệu đám mây với hệ thống tệp hiệu suất cao Luster. • Các trường hợp sử dụng phổ biến cho Lustre bao gồm học máy, tính toán hiệu suất cao (HPC), xử lý video, mô hình hóa tài chính, giải trình tự bộ gen và tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). • FSx cho Lustre chỉ có thể được sử dụng bởi các phiên bản dựa trên Linux. Để truy cập hệ thống tệp của bạn, trước tiên bạn cài đặt ứng dụng khách Lustre nguồn mở trên phiên bản đó. Sau đó, bạn gắn kết hệ thống tệp của mình bằng các lệnh Linux tiêu chuẩn. Hệ thống tệp Lustre cũng có thể được được sử dụng với Amazon EKS và AWS Batch. • FSx cho Lustre cung cấp hai tùy chọn triển khai:

• Bạn có thể chọn loại lưu trữ cho hệ thống tệp của mình: bộ lưu trữ SSD cho khối lượng công việc nhạy cảm với độ trễ hoặc khối lượng công việc yêu cầu mức IOPS / thông lượng cao nhất. Bộ nhớ HDD dành cho khối lượng công việc tập trung vào thông lượng không nhạy cảm với độ trễ. • FSx for Lustre luôn mã hóa dữ liệu hệ thống tệp của bạn và các bản sao lưu của bạn ở trạng thái nghỉ bằng cách sử dụng các khóa bạn quản lý thông qua AWS KMS. FSx mã hóa dữ liệu chuyển tiếp khi được truy cập từ các phiên bản EC2 được hỗ trợ. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/212f/9435/Screenshot from 2021-11-09 15-04-37.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3472/4d3d/Screenshot from 2021-11-09 15-06-38.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/9756/5ec3/Screenshot from 2021-11-09 15-06-51.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/b045/4176/Screenshot from 2021-11-09 15-07-22.png)

Volume Gateway

alt text

 • Volume Gateway là một block storage volumes cloud-backed iSCSI cho các ứng dụng tại chỗ của bạn.
 • Volume Gateway lưu trữ và quản lý dữ liệu on-premise trên Amazon S3 thay bạn với cả cached mode và stored mode. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/eba1/a147/Screenshot from 2021-10-28 16-21-11.png)
 • Ở chế độ cached Volume Gateway, dữ liệu chính của bạn được lưu trữ trong Amazon S3, đồng thời giữ lại dữ liệu thường xuyên được truy cập cục bộ trong bộ nhớ cache để truy cập với độ trễ thấp. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3c94/bfef/Screenshot from 2021-10-28 16-22-34.png)
 • Ở chế độ stored Volume Gateway, dữ liệu chính của bạn được lưu trữ cục bộ và toàn bộ tập dữ liệu của bạn có sẵn để truy cập độ trễ thấp tại chỗ trong khi cũng được sao lưu không đồng bộ vào Amazon S3. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/3d62/7921/Screenshot from 2021-10-28 16-21-56.png)
 • Ở cả hai chế độ, bạn có thể sao lưu các tập của mình theo thời gian bằng AWS Backup, được lưu trữ trong AWS dưới dạng Amazon EBS Snapshot. Sử dụng Amazon EBS Snapshot cho phép bạn tạo phiên bản tiết kiệm dung lượng sao chép các ổ đĩa của bạn để bảo vệ dữ liệu, khôi phục, di chuyển và các nhu cầu về dữ liệu sao chép khác.

Tape Gateway

alt text Tape Gateway cho phép bạn thay thế việc sử dụng băng từ vật lý tại cơ sở bằng băng từ ảo trong AWS mà không thay đổi quy trình sao lưu hiện có. Tape Gateway hỗ trợ tất cả các ứng dụng sao lưu hàng đầu và lưu các băng từ ảo tại cơ sở để truy cập dữ liệu với độ trễ thấp. Tape Gateway mã hóa dữ liệu giữa gateway và AWS để truyền dữ liệu an toàn, đồng thời nén dữ liệu và chuyển đổi băng từ ảo giữa Amazon S3 và Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive, để giảm thiểu chi phí lưu trữ. ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/9e57/c374/Screenshot from 2021-10-28 16-23-22.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/339b/1bc3/Screenshot from 2021-10-28 16-23-49.png) ![alt text](https://kipalog.kaopiz.com/uploads/261b/dd38/Screenshot from 2021-10-28 16-24-19.png)

Ref


Tags

© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media