Trang chủTác giảLiên hệ

Laravel notification

By Vũ Ngọc Quân
Published in Laravel
June 09, 2021
1 min read

Mở đầu

Khi code chức năng notification thường có mấy điểm chính sau hay phải làm

  1. List notification giống fb có icon notification bấm vào hiện list

  2. Gửi mail thông bao

  3. Push đến app ios android

    Cách làm với laravel

    Tạo một class notify NewPost gửi thông báo đến đối tượng user nào đấy có thể là follower khi có bài viết mới

Gửi notify qua mail

Nếu muốn gửi mail cần phương thức sau

Lưu vào db để có thể hiện trong list

Tạo bảng notifycation

Sau khi chạy xong command, db sẽ thêm 1 bảng notifications với các trường như:

Tại function via các bạn hãy sử dụng return database để dữ liệu được lưu lại trong db.

Và sử dụng function toArray để event trả ra một data.

Gửi thông báo qua file base

Mình dùng thư viện này có khá nhiều có thể chọn thư viện nào tuỳ thich trên git hub

add thêm vào file NewPost

Trong model user định nghĩa route cho notify routeNotificationForApn hoặc routeNotificationForFcm hoặc routeNotificationForGcm

Tạo observer

Tạo file

Sau đó đăng ký vào AppServiceProvider:

Như vậy mỗi khi có một bài post mới được create bởi một user sẽ tự động gửi notification tới các user follower user post bài qua các phương thức định nghĩa trong hàm via


Vũ Ngọc Quân

Related Posts

Laravel
5 công cụ miễn phí mà tất cả các nhà phát triển Laravel phải có
September 21, 2022
3 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media