Trang chủTác giảLiên hệ

Sử dụng Laradock để build môi trường DEV cho Laravel.

By Đặng Văn Hiến
Published in Laravel
June 13, 2021
1 min read

1.Laradock là gì

Laradock is a full PHP development environment based on Docker.

Giải thích một cách ngắn gọn thì LaraDock là một tool dựa trên docker để tạo ra môi trường phát triển cho laravel một cách đơn giản. Chi tiết về laradock thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

2. Tạo môi trường dev cho laravel

Trước khi bắt đầu các bước cài đặt môi trường dev cho laravel bằng laradock thì bạn phải chắc chắn là đã cài docker vs git.

  • Download LaraDock Để cài đặt LaraDock thì các bạn làm theo các bước dưới đây
  • Khởi tạo docker
  • Tạo project laravel

Sau khi đã tạo xong project thì thay đổi file .env như dưới đây. Trước khi thay đổi:

Sau khi thay đổi:

Sau khi thay đổi xong thì cần khởi động lại container để các container cần thiết có thể nhận được setting mới.

Sau khi thiết lập xong thì các bạn có thể kiểm tra lại kết quả xem đã cài đặt thành công hay chưa bằng cách truy nhập vào địa chỉ http://localhost. Nếu cài đặt thành công thì sẽ xuất hiện màn hình wellcome của Laravel

  • Kiểm tra xem php artisan migrate có thể chạy được hay không?
  • Error 1 ( Không kết nối được DB)

Kiểm tra lại xem setting connect DB ở file .env của laravel đã setup đúng chưa? Nếu chưa đúng thì ta có thể sửa giá trị setting giống vs giá trị default của laradock.

  • Lỗi thứ 2: Phương thức authen của MySQL thì phía Laravel không support.

Để giải quyết vấn đề này thì ta cần thay đổi phương thức authen của MySQL:

  Tiếp theo là thay đổi file mysql/my.cnf ( Thêm default_authentication_plugin=mysql_native_password)

  Sau khi thay đổi như trên thì ta có thể chạy được php artisan migrate

3. Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể build được môi trường dev cho laravel base trên LaraDock một cách dễ dàng. Hi vọng sẽ giúp được các bạn trong công việc.

Link tham khảo


Đặng Văn Hiến

Related Posts

Laravel
5 công cụ miễn phí mà tất cả các nhà phát triển Laravel phải có
September 21, 2022
3 min
© 2022, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media