Trang chủTác giảLiên hệ

TYPESCRIPT
4

Web Programming
Cách dùng từ khóa `readonly` trong class, type, interface của TypeScript
Dùng như thế nào Trong 1 class , type hoặc interface , nếu 1 thuộc tính không bao giờ thay đổi…
Lưu Vinh Lộc
December 14, 2021
1 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media