Trang chủTác giảLiên hệ

Validate kanji, hiragana, katakana trên java

By Nguyễn Văn Lâm
Published in Java
June 09, 2021
1 min read

Phần trước đã đề cập đến validate kanji, katakana, hiragana bằng javascript. trong bài này sẽ đề cập đến sử dụng java để validate mà không cần dùng thư viện.

1. hiragana

trong bài trước chúng ta đã dùng utf-8 trong bài này chúng ta sẽ dùng câu regex đơn giản

^[ぁ-ん]*$

ví dụ

2. katakana

regex ^[ァ-ヶー]*$ đoạn regex này bao gồm cả trường âm “ー”

ví dụ

3. kanji

regex ^[一-龠]*$

ví dụ

4. tổng kết

Việc validate kanji, katakana, hiragana không phải việc đơn giản nhưng với những bài viết trên mong sẽ hỗ trợ được phần nào.


Nguyễn Văn Lâm

Developer

© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Liên hệ quảng cáoThông tinLiên hệ

Social Media